Virksomhedsudvikling er fundamentalt for en god virksomhed

Forhold jer til virksomhedens udvikling (foto viauc.dk)

Forhold jer til virksomhedens udvikling (foto viauc.dk)

Hvis du driver virksomhed, er du formentlig meget interesseret i at finde ud af, hvordan du udvikler din forretning bedst muligt. Det vil sige, hvordan du fremover sikrer, at virksomheden er i vækst, at virksomheden udvinder det potentiale, som den har nu.

Når vi taler virksomhedsudvikling, taler vi om, hvordan man sørger for at udvikle en virksomhed mest gunstigt. Hvordan man sikrer, at man ikke skaber unødige problemer for sig selv – hvordan man tilpasser sig et marked, der er i konstant udvikling. Det er ikke nødvendigvis lige til. Men hvis du finder vejen til en god udvikling i din virksomhed, vil du uden tvivl også åbne døre for, at din virksomhed bliver succesfuld.

En virksomhed er ikke bare en virksomhed. Det handler om at drive en sikker virksomhed, der udvikler sig. Og selvom den er i konstant udvikling, så er der også en base/en sikker kerne. Dette er en god ide at arbejde ud fra, når man driver virksomhed.

Tjen flere penge

I bund og grund handler det for størsteparten af alle virksomheder om at tjene penge. Jo flere jo bedre, så man kan få omkostningerne dækket – og dertil få et så stort overskud som muligt.

For at sikre en støt voksende indtægt, er det vigtigt, at man sørger for, at virksomheden er i udvikling, så den tiltrækker nye forretningsmuligheder og løsninger, der ellers kan være svær at nå, hvis man kører i samme rille.

Virksomhedsudvikling handler om at blande det, der allerede virker, med det en virksomhed mangler eller kan udvikle sig omkring. Denne blanding er en helt sikker trædesten videre til nye muligheder som virksomhed. Måske et nyt kundesegment, måske nye produktionsformer, der er billigere end de eksisterende. Det handler om at udvikle sig, så man er klar til et marked, der er i konstant udvikling.

Få hjælp til virksomhedsudvikling hos Hansen Toft

Pædagogisk psykologi flytter grænser fagligt og personligt

Er du interesseret i pædagogik og psykologi? (Foto: psykiatri-regionh.dk)

Er du interesseret i pædagogik og psykologi? (Foto: psykiatri-regionh.dk)

Har man i forvejen erfaring og eller kompetencer indenfor pædagogik og ønsker man at udvikle disse en smule ved at specialisere sig indenfor det psykologiske felt, kan det være en god ide med et kursus indenfor pædagogisk psykologi. Pædagogisk psykologi har en særegen tilgang til pædagogikken, der er funderet i det psykologiske. Man lærer om mennesket psyke, forskellige praktiske tilgange og om en sund og bæredygtig kommunikation med udsatte mennesker, der kunne have et behov for dialog.

Kompetenceudvikling – også på det personlige plan

Mennesket er bevidst væsen, der modsat dyr, måske ikke er så nemt at regne ud. Har man før følt et behov for at dykke dybere ind i menneskets forskellige facetter, vil psykologien nok virke tiltalende. Det kan i hvert fald være med til at kompetenceudvikle en, før man udvikler sig på arbejdsmarkedet, at man forinden har deltaget i et kursus ved navn pædagogisk psykologi. Gennem den pædagogiske psykologi lærer man om forskellige tilgange, der kan være med til at anskueliggøre nogle af de tilstande og processer, der eksisterer inden i menneskets sind. Det er en spændende verden at dykke ned i, så der skal nok være en masse at hente. Også på det personlige plan, hvor det aldrig vil skade en at have en sådan ballast, når man beskæftiger sig med mennesker – både privat og fagligt.

Skaber forståelse for nutiden

Med et kursus i pædagogisk psykologi kommer psyken på spil som et undervisningemne. Det er spændende, da det især i de moderne tider har været psyken, der har fået stor opmærksomhed. Meget af det, der sker både politisk, kulturelt og socialt har sit udspring i den enkeltes psyke. Vil man gerne have redskaberne til en forståelse af det samfund, man lever i, vil et kursus i pædagogisk psykologi være en god ide.

Du kan nå langt med en uddannelse i projektledelse

Få et godt fundament, med en uddannelse i projektledelse (foto viauc.dk)

Få et godt fundament, med en uddannelse i projektledelse (foto viauc.dk)

Der er nogle uddannelser, som fører til nogle meget specifikke brancher. Andre former for uddannelse kan føre til, at man kan arbejde i mange forskellige afdelinger af erhvervslivet. Hvis du føler, at du er dårligt stillet som følge af valg af uddannelse, som du måske har truffet for mange år siden, så fortvivl ikke. Danmark er nemlig et land, hvor man let og hurtigt kan få sig en efteruddannelse. Det kunne for eksempel være en kort uddannelse i projektledelse. Det er et fag, som er relevant i mange virksomhedssammenhænge, og derfor er det også godt for dig at vide noget om.

Der findes forskellige former for projektledelse uddannelse

Faktisk er der rigtig mange måder at gribe sagen an på, hvis man gerne vil uddanne sig inden for projektledelse. Meget afhænger af mængden af tid, som man har lyst til at afsætte til studiet. Derudover skal man også vælge den studieform, som passer én bedst. Desuden skal den valgte uddannelse i projektledelse være tilgængelig i nærheden, så man ikke skal bruge alt for meget tid på transport. Når først man har fået disse parametre på plads, så er man klar til at træffe sit valg. Lad os se på nogle eksempler.

En akademiuddannelse i projektledelse er blot et eksempel på en uddannelse, som er gået hen og blevet meget populær. Det skyldes, at det er en kortere form for videreuddannelse, som virkelig er rettet mod at bruge teorien i praksis. Desuden er der mange steder høj fleksibilitet i forhold til dispositionen af tid på studiet. Det betyder, at man kan tilrettelægge et uddannelsesforløb, som kan passe sammen med et fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde.

Uddannelse i projektledelse kan også ske gennem en diplomuddannelse eller et simpelt kursus. Måske kan du finde forskellige uddannelser, som kan supplere hinanden. På den måde kan du sammensætte et unikt uddannelsesforløb, som vil lyse pænt op på dit CV.

Se på en akademiuddannelse i projektledelse her

Find meget mere nyttig information om projektledelse her:

Alle virksomheder har brug for projektledelse

Kurser i projektledelse, lederudvikling og firmastrategier

Bliv sygeplejerske gennem videreuddannelse

Du har stadig muligheden for at blive sygeplejerske (foto viauc.dk)

Du har stadig muligheden for at blive sygeplejerske (foto viauc.dk)

Mens man er barn, kan man have en særlig forestilling omkring, hvad man vil være, når man bliver voksen. Efterhånden som man bliver større, kan dette dog ændre sig. Og man kan endda få lyst til noget helt tredje efter nogle år i den samme branche. Derfor er det godt, at Danmark er et land, hvor man kan få de fleste ønsker opfyldt, når det kommer til videreuddannelse og efteruddannelse. Hvis man gerne vil blive sygeplejerske, så er der ingen undtagelse hér. Det er også en uddannelse, som man kan tage efter nogle år i en helt anden branche.

Videreuddannelse til sygeplejerske behøver ikke tage lang tid

Måske har du allerede arbejdet med noget, der til en vis grad hører ind under enten medicin eller social- og sundhedspleje. I så fald kan du helt sikkert få en eller anden form for merit, når du skal søge ind på en videreuddannelse til sygeplejerske. Du vil opleve, at der er mange aspekter af sygepleje, som du slet ikke har tænkt over før. Der er virkelig meget at lære inden for dette fag!

Det kan dog også sagtens være, at du har beskæftiget dig med noget helt, helt andet. I så fald kan du stadig tage en videreuddannelse inden for sygepleje. Man kan sige, at det aldrig er for sent at blive sygeplejerske. Det kan være, at man oplever nogle ting, som driver én til at gå over til dette fagområde. Det kan også bare være, at ønsket kommer til én. Under alle omstændigheder er der masser af muligheder for Danmark for at komme på en videreuddannelse, som kan føre til, at man får arbejde som sygeplejerske, og det gælder både mænd og kvinder. Tag for eksempel et kig på et erhvervsakademi nær dig, og se om det ikke har nogle muligheder på dette felt.

Læs mere om at blive sygeplejerske:

Videreuddannelse – sygeplejerske

Sundhedsplejerskeuddannelsen er både teoretisk og praktisk

Sund kultur giver en sund virksomhed

Medarbejderene skal selvfølgelig have det godt (foto hansentoft.dk)

Medarbejderene skal selvfølgelig have det godt (foto hansentoft.dk)

En virksomhed eller firma har en organisationskultur. Det er den der dikterer alt fra, hvordan man behandler hinanden til arbejdsmiljø og arbejdsform. En sund organisationskultur giver derfor en sund virksomhed.

Det handler i det store hele om trivsel. Det er videnskabelig bevist, at hvis medarbejderne har det godt, så producere de mere og bedre. Et godt arbejdsmiljø er efterhånden også noget, som alle virksomheder og firmaer har taget til sig. Det er netop fordi, de kan se resultaterne.

Når du som virksomhed henvender dig til et konsulent firma, der skal hjælpe dig udvikle din forretning, så er det helt sikkert, at de vil lave en analyse af organisationskulturen. Den er overskuelig at gøre noget ved, og den kan løse utrolig mange problemer og gøre din virksomhed eller firma meget stærk.

Kommunikation er en vigtigt byggesten

Når organisationskulturen skal optimeres er det meget ofte kommunikationen, der skal styrkes. Det virker som det mest åbenlyse i verden, at der skal være gennemsigtighed i en virksomhed og at der skal være en god og naturlig kommunikation blandt medarbejdere og ledelse. Det er dog langt fra sådan virkeligheden ser ud. Selvom om man som virksomhed mener, at man gør meget for at have et godt arbejdsmiljø, så kan man nemt overse noget.

Derfor kan det være godt at få friske øjne på sin virksomhed eller firma. Det kan man få med en konsulentvirksomhed. Eksempelvis Hansen Toft. De har nogle meget kompetente medarbejdere, der er gode til at se mulighederne i din virksomheds organisationskultur. Find dem på deres hjemmeside www.hansentoft.dk.

Ledelse udvikling – Gør din ledelse stærk

Få hjælp til at skabe bedre ledelse (foto hansentoft.dk)

Få hjælp til at skabe bedre ledelse (foto hansentoft.dk)

En stærk ledelse er vigtigt. Det er den, er kærnen i en virksomhed og den, der holder hele organisationen sammen. Det kræver derfor også mange kompetencer, at være en del af ledelsen. Der er nogle virksomheder, hvor man vælger at have flere ledelser, for at lette presset fra den store ledelse, der har meget ansvar. Et sådan koncept kræver meget kommunikation, men ledelse udvikling er i den grad vigtigt.

En ledelse skal nemlig være lige så dynamisk og omstillingsparat som virksomhedens produkt. Samfundet udvikler sig hele tiden, og man må som virksomhed følge med, for at kunne konkurrer på markedet.

Du kan få en stærk ledelse gennem arbejde med eksempelvis struktur, sammenhold og organisering. Du kan vælge selv at arbejde med ledelse udvikling, men det kan være svært, så du kan også få hjælp ude fra. For eksempel af konsulentvirksomheden Hansen Toft. Dem finder du på www.hansentoft.dk.

Kommunikation er nøglen

En god ledelse, har en god kommunikation. Det kan lyde meget banalt, men det er meget ofte kommunikationen, som der skal arbejdes med som en del af ledelses udvikling. En gennemsigtig struktur, gør det nemmere med en sund kommunikation.

Medarbejdere i en virksomhed hvor kommunikationen til og fra ledelsen er en rigtig sund virksomhed. Det er godt for alle dele af virksomheden, at alle ved, hvad de forskellige områder arbejder med. Det giver et godt sammenhold, der smitter af på produktiviteten.

Læs meget mere om ledelse her:

Undervisning i sund og god ledelse

Akademiuddannelse i ledelse skaber personlig fremgang

Ledelse kan være en god egenskab at have

Kom videre i din karriere med en akademiuddannelse

 

Hold øje med akademiuddannelse, hvis du sidder fast (Foto: sondagsavisen.dk)

Hold øje med akademiuddannelse, hvis du sidder fast (Foto: sondagsavisen.dk)

Det kan ske for enhver, at man når et punkt i sit liv, hvor man bare ikke orker sit arbejde mere. Man kan sige, at det er en form for eksistentiel krise. Det behøver dog ikke være værre, end at man kan gøre noget for at komme i gang med noget nyt. Nogle gange kan det kræve, at man tager en eller anden form for uddannelse, men så er det godt, at Danmark netop er et sandt mekka for videreuddannelse og efteruddannelse. For eksempel kunne en akademiuddannelse måske være netop dét, der fik kickstartet din karriere!

Find en akademiuddannelse der passer til dig

En af de helt store ting ved akademiuddannelser er, at der findes så mange forskellige af dem alene i Danmark. I praksis betyder det, at du næsten kan være sikker på, at du kan finde en akademiuddannelse, som også passer til dig. Måske har du lyst til at udvide dine kompetencer inden for det felt, hvor du allerede arbejde, så du kan varetage mere ansvar i den virksomhed, som du arbejder for?

Det kan også være, at du vil skifte branche fuldstændig. I så fald kan en akademiuddannelse tages på kort tid, og så kan du hurtigere komme videre med dit erhvervsliv. Det kunne være en akademiuddannelse i projektledelse, ledelse, socialpædagogik, handel, logistik eller noget helt andet.

Start på en akademiuddannelse så snart som muligt!

Mulighederne er uendelige, så det er i virkeligheden fuldstændig op til dig, hvor karrieren skal drejes hen. Pointen er, at du har det hele i dine egne hænder. Så hvis du tror, at en akademiuddannelse er det, der skal til, så er der ingen undskyldning for ikke at undersøge sagen nærmere. Videreuddannelse vil gavne både dig selv og din familie!

Få meget mere information om akademiuddannelser her:

Akademiuddannelse i ledelse skaber personlig fremgang

Akademiuddannelser er oplagte for mange

Akademiuddannelse – kom videre i systemet

Undervisning i sund og god ledelse

Tag den rette uddannelse i ledelse og det her kunne blive din fremtid (Foto: jobbank.dk)

Tag den rette uddannelse i ledelse og det her kunne blive din fremtid (Foto: jobbank.dk)

At være en god leder kræver stort overskud, tålmodighed og omstillingsparathed. Du skal hele tiden være klar til nye udfordringer og lynhurtigt kunne regne et alternativ eller en plan B ud. Du skal turde stole på dig selv og turde tage det ansvar, det er at bestemme over andre medarbejdere.

Du kan enten lære de kompetencer gennem mange års erfaring på arbejdsmarkedet. Du skal dog være heldig, for lige at få alle de kompetencer, som det kræver en god leder. Du kan i stedet tage en kompetencegivende uddannelse hos VIA University College. Her kan du udvikle dine færdigheder som leder.

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole, der tilbyder mange uddannelse og nogle dygtige lærer, der ofte også har være ude på arbejdsmarkedet i det fag, som de underviser dig i. Det er altså ikke bare undervisere, der kun kender skolens fire vægge.

Kombiner arbejde og uddannelse

VIA University College kan du tage en uddannelse og stadig beholde dit nuværende arbejde. Du kan med eksempelvis en akademiuddannelse eller et diplom i ledelse blive en god leder.

Når du tager en akademiuddannelse eller et diplom i ledelse, så sammensætter du et forløb, der passer med dit nuværende arbejde. Du kan tage uddannelserne på eksempelvis 2 eller flere år, således du ikke bliver stresset over stadig at skulle passe dit gamle job.

Med en videreuddannelse i ledelse styrker du dine chancer på arbejdsmarkedet, da du både besidder nogle faglige kompetencer indenfor et bestemt fag og samtidige præsterer at lede en afdeling.

Læs mere om kurser og uddannelse i ledelse:

Kurser i projektledelse, lederudvikling og firmastrategier

Ledelse kan være en god egenskab at have

Diplom i ledelse – bliv lederen, du selv gerne ville have haft

Gør din virksomhed bedre

Hvad er fremtidens planer for virksomheden?

Hvad er fremtidens planer for virksomheden?

Forretningsudvikling handler om at forstå kundernes behov og omsætte det til god forretning. Hos Hansentoft.dk kan du få hjælp til denne udvikling af kompetente folk. De hjælper med at sikre, at ledelsen kan holde strategi og omsætte mål til helt konkrete resultater.

Når du skal udvikle en virksomhed, skal du starte med ledelsen. Det der derfra ringene i vandet skal startes. Det er vigtigt, at der bliver ansat de rigtige ledere på de rigtige tidspunkter. Når du har gode ledere ved roret, gælder det om, at udvikle dem og få dem til at føle en værdi af deres arbejde i samme grad som resten af det team, som en virksomhed i bund og grund er. Det er sjældent godt, at dele virksomheden alt for stramt op. En kommunikation mellem ledelse og medarbejdere giver en sund energi i en virksomhed.

Forretningsudvikling består af mange faktorer, når ledelsen er på plads, så kan det være en god idé at se på eksempelvis strategi- og organisationsudvikling. Her skal mange ting ofte retænkes, uden der dog behøver at ske store forandringer. Ofte er det små ting, der kan give målbare resultater.

Få hjælp af kompetente folk

Konsulenterne på Hansentoft.dk kan hjælpe med seach and select, som er den måde man headhunter kommende ledere på. Som før nævnt, så er netop lederne nogle af de vigtigste i en virksomhed. Er ledelsen dårlig, så fungerer resten af virksomheden sjældent godt.

Hansentoft.dk kan også hjælpe med strategi- og organisationsudvikling. Arbejdet som konsulenterne laver kan ses direkte på din virksomhed. Den vil vokse hurtigere, hvilket kan ses i på regnskabet.

Hør mere om mulighederne for virksomhedsudvikling hos Hansen toft

Få yderligere information om virksomhedsudvikling her:

Virksomhedsudvikling er noget, som din virksomhed kan bruge

Virksomhedsudvikling, hvis tingene er gået i stå

 

Amu kurser hjælper dig i retning mod arbejdsmarkedet

Tag et kig på amu kurser hvis du synes der er langt til et job (Billede: Flickr.com)

Tag et kig på amu kurser hvis du synes der er langt til et job (Billede: Flickr.com)

Kurser kan noget, du ikke regner dem for. De kan hjælpe dig mere, end du tror, hvis du står udenfor arbejdsmarkedet. De er hurtige, effektive, propfyldte med indsigt, der udvider dine horisonter i flere retninger. Amu kurser er løsningen til dig, der befinder dig udenfor arbejdsmarkedet og gerne vil styrke din position i forhold til at komme tilbage i job – eller i job for første gang.

Amu kurser handler om at styrke dine egenskaber. Både menneskelige og faglige. Uanset om du er faglært eller ufaglært, så findes der kurser, der sættes perspektiv på din viden, spreder dine evner og hjælper dig til at træde ad nye stiger.

Amu kurser er tilrettelagt efter dine behov. Nogle er korte og intensive, andre er spredt ud over flere uger eller måneder. Hvordan et amu kursus skal være i forhold til dig, finder du ud af i forbindelse med, at du tilmelder dig.

Anderledes jobmuligheder

Vi står midt i krisetider. Det er skide surt. Jobs, der tidligere har været varetaget af danskere, bliver outsourcet til fjerne lande og tilbage står en skare af mennesker, der ikke har kvalifikationer til et anderledes former for jobs.

Det er ikke nogens skyld, men det handler om at omkvalificere sine faglige egenskaber. Det kan man på et amu kursus. Der findes et væld af forskellige former for kurser. Når du har gennemført et, så får du et eksamensbevis. På denne vis kan du samlet få flere kvalifikationer, eller du kan få den ene, som du stod og manglede for at blive ansat.

Amu kurser betales enten af jobcentre eller fra kursistens personlige lomme. Dette kommer an på, hvilken position du som kursist står i. Uanset hvad er kursernes priser overkommelige, og de giver i sidste ende et uundværligt udbytte. Amu kurser er din vej ind på arbejdsmarkedet.

Se udvalget af amu kurser her

Find Amu kurser her:

Med Amu kurser bliver du omstillingsparat

Der er mange former for uddannelse – eksempelvis et AMU kursus

Hvad indeholder et Amu kursus?