Lederudvikling er fornuftig virksomhedspolitik

Lederudvikling (Foto: jobbank.dk)

Lederudvikling (Foto: jobbank.dk)

Nogle mennesker er de fødte ledere, mens andre mennesker hellere vil lade sig lede af andre. Det vil nogen mene, men i virkeligheden kan alle i mere eller mindre grad lære at tage ansvar og lede.

Lederudvikling er en nødvendig for et firma, der vil sikre sig at være konkurrencedygtigt i et marked, der stort set altid er i udvikling. De fleste brancher er i konstant udvikling, og det bør ledelsen derfor også være.

Der er høje krav til den gode leder. Den gode leder skal have høj social intelligens og begå sig og læse forskellige typer af mennesker, men den gode leder skal også have organisatoriske evner, overblik og økonomisk sans. Der er ikke noget facit for, hvad den gode leder skal kunne bedst eller mest, og mennesker er heldigvis forskellige.

Få hjælp til lederudvikling i din virksomhed

Kontakt et konsulentfirma, der kan tilbyde skræddersyede løsninger til netop dit firma. Rådgivningen må af gode grunde altid være individuel, fordi det er nødvendigt at tage udgangspunkt i det enkelte menneske. Ikke alle ledere vil have gavn af samme råd.

Et succesfuldt udviklingsforløb afhænger også af virksomheden og den enkeltes situationer og forventninger, der dog gerne skulle spille sammen i en velfungerende forretning.

Oftest vil det være praktisk at kombinere ledelsesudvikling med nye virksomhedsvisioner og tiltag. Det vil altså være smart at kombinere ledelsesudviklingen med en effektivisering af arbejdspladsen, simpelt hen fordi det vil give nogle konkret mål at arbejde ud efter, og fordi at rådgivningen kan målrettes denne nye arbejdsgang.

Læs mere om lederudvikling her

Share

Akademiuddannelse – kom videre i systemet

Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

En af de fordele man har som dansker er, at man har rige muligheder for at få sig en ordentlig uddannelse. I Danmark har vi mange uddannelser, der tilgængelige for alle, hvad enten de er gratis eller betalte. Hér kan blandt andre nævnes sådan noget som en akademiuddannelse. Det er en helt særlig type uddannelse, som selvfølgelig også er forbundet med nogle specifikke krav.

Akademiuddannelser kaldes også VVU, eller ‘Videregående Voksen Uddannelser’. En akademiuddannelse er altså for alle voksne, der ønsker at supplere deres kompetencer eller evner. Man kan enten vælge at læse noget, der bygger videre på noget man allerede kan, eller man kan gå en lidt ny retning.

Det smarte ved en akademiuddannelse er, at man ofte kan tage den, mens man stadig er i arbejde. Det er de færreste voksne, der uden videre kan sige deres arbejde op for at videreuddanne sig. Derfor er akademiuddannelser bygget op omkring moduler, der ligger om aftenen eller i weekenden. På deltid tager en akademiuddannelse omkring 3 år alt efter, hvordan man får sin uddannelse stykket sammen.

Krav i forbindelse med akademiuddannelse

Selvfølgelig er akademiuddannelser ikke noget, man bare tager uden videre. Først og fremmest tager de selvfølgelig noget tid. Derudover er der brugerbetaling på dem. Dette gør dog samtidig, at det er en uddannelse af meget høj kvalitet, man får taget, hvilket også vil blive bemærket af arbejdsgivere efterfølgende.

Vigtigst af alt er der nogle adgangskrav man skal leve op til for at kunne få sin akademiuddannelse. Man skal gerne have haft nogle år, hvor man har fået noget relevant erhvervserfaring. Derudover forventes enten en gymnasial uddannelse, eller en erhvervsuddannelse. Teoretiske kompetencer udover disse gør bestemt heller ikke noget.

Vi må konkludere, at akademiuddannelser appellerer til mange, og er også mulige for mange. Undersøg derfor, hvad du kan bruge dette videreuddannelse til!

Se mere her

Share

Alle virksomheder har brug for projektledelse

Projektledelse (Foto: niras.dk)

Projektledelse (Foto: niras.dk)

Jo større en virksomhed bliver, jo større er behovet for organisering også. Dette har ført til et helt fag for sig selv, nemlig organisationsteori. Medarbejdere i en virksomhed skal struktureres og vide, hvem de skal underordne sig. Ansvar for ledelse skal med andre ord fordeles. Derudover skal konkrete arbejdsopgaver også følges til dørs, og her er det projektledelse, der er nødvendigt.

Projektledelse er ikke noget, der kommer af sig selv. Der er mange kompetencer, der er nødvendige for at kunne bedrive dette i erhvervssammenhæng. Man kan blandt andet nævne sådan noget som ansvarsfuldhed, overblik og strategisk snilde. En projektleder skal hele tiden følge op på tingene og sørge for, at alle andre involverede i projektet udfører deres arbejde. Det er ikke helt forkert at beskrive projektledelse som ‘tovholderi’, for nogle gange kan en projektleder godt ønske, at han kunne være flere steder på én gang.

Projektledelse er noget der kan læres

Der er mange måder at uddanne sig i projektledelse på. Det kan være, at man ser en professionsbachelor med fokus på en bestemt branche som den bedste løsning. Andre er allerede i arbejde og vil gerne uddanne sig på deltid. I så fald kunne man overveje en akademiuddannelse i ledelse, eller måske at tage et diplom.

Danmark er jo på mange måder et land, der byder på mange muligheder, og uddannelsesområdet er ingen undtagelse. Ledelse er et vidt begreb, og derfor spænder uddannelserne inde for dette felt også vidt. Det er altså godt at bruge noget tid på at sætte sig ind i, hvilket retning inde for projektledelse man egentlig vil gå, og hvordan ens uddannelse skal struktureres. Derefter er man klar til at gå ud og undersøge noget mere konkret, og til sidst træffe den endelige beslutning.

Du kan læse mere om projektledelse her

Share