Sundhedsplejerskeuddannelsen er både teoretisk og praktisk

Sundhedsplejerskeuddannelsen (Billede: Flickr.com)

Sundhedsplejerskeuddannelsen (Billede: Flickr.com)

Er du sygeplejerske og har ambitioner om at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på børn, unge og deres familier, kan sundhedsplejen godt være noget for dig. Sundhedsplejerskeuddannelsen er en halvandet år lang uddannelse, som ruster dig til et selvstændigt dagligt arbejde i kommunerne, hvor der skal være fokus på at fremme sundhed og trivsel for gravide, spædbørn, små børn og børn, der er i skolealderen. Sundhedsplejerskeuddannelsen ved VIA University College i Aarhus består af et års teoriundervisning og derefter et halvtårsforløb i en uddannelsesstilling i en klinik i en af landets kommuner. Uddannelsesstarten ligger altid d. 1. januar, og uddannelsen slutter ultimo juni året efter. Der er en række adgangskrav, som du skal leve op til, hvis du ønsker optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen. Du skal først og fremmest have en dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau. Det kan også berettige til optagelse, hvis du har en dansk eller udenlandsk sygeplejereksamen, som er suppleret med et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og –metode eller tilsvarende. Du skal have dansk autorisation som sygeplejerske og to års klinisk erfaring som sygeplejerske inden for en række områder, som kan læses på VIA University Colleges hjemmeside. Optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen kræver også en skriftlig ansættelsesaftale med en kommune i forhold til en klinisk uddannelse i et halvt år.

En diplomuddannelse hjælper til optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen

Diplomuddannelsen i videnskabsteori og –metode, som sammen med en sygeplejereksamen kan være adgangsgivende til sundhedsplejerskeuddannelsen, er et modul, som indeholder en række vigtige videnskabelige begreber for arbejde inden for det sundhedsfaglige felt. Derudover bliver man undervist i metoder, som også har stor relevans for arbejde i sundhedssektoren. Dette modul kan også tages på VIA University College, og kurset koster 10500 kroner.

Klik her og læs mere sundhedsplejerskeuddannelsen

Share

Ledelse er en kernekompetence

Ledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Ledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Ledelser er noget, der nødvendigvis bare kommer til en. Ledelse er noget, som man skal passe og pleje, og som man kan opnå kompetence i, hvis det er, at man bruger noget tid på uddannelse. Hvis man ser på det på den her måde, så bliver du født uden kompetencer i ledelse. Du bliver faktisk født uden kompetencer, og derfra lærer du gennem livet at tillære dig en masse kompetencer. Inden for hvilken gruppe af kompetence er jo noget, du selv bestemmer, men det kunne som udgangspunkt godt være i ledelse. Ledelse er noget, du kan tillære dig hele livet. Det er noget, som du på mange måder kan lære dig selv, men det er også noget, du kan få hjælp til gennem kursus og læring. Det er op til dig selv, hvordan du tilegner dig disse egenskaber i ledelse, men det er en god idé at gå i gang med at tænke over nu, hvordan du kan blive en bedre leder. Det er muligt for dig at lære gennem andre mennesker, og der er mange, der kan fortælle dig, hvordan du bliver bedre i ledelse.

Du kan blive bedre i ledelse inden for det offentlige

Du kan vælge at bruge dine kompetencer i ledelse flere forskellige steder. Du kan benytte dig af det i den offentlige administration og forvaltning, hvor der er mange, der vil kunne bruge din hjælp. Her vil du kunne kaste dig ud i at prøve dig frem med ledelse og se, om det er noget, du kan håndtere.

Bliv bedre i ledelse

Share

Videreuddannelse – sygeplejerske

Sygeplejerske (Foto: www.randers-hf-vuc.dk)

Sygeplejerske (Foto: www.randers-hf-vuc.dk)

Der er nogle typer arbejde, der virkelig er givende på et menneskeligt plan. Det er en stor forret at komme til at hjælpe syge og svage. Det er netop dette, som man gør som sygeplejerske, og derfor er videreuddannelse på dette område altid relevant. Der er konstant behov for dygtige sygeplejersker, der kan løfte større ansvarsbyrder på klinikker, hospitaler og institutioner i hele landet.

Grundene til at tage en videreuddannelse til sygeplejerske kan være mange. Det kan være, at man har en videregående uddannelse i sundhed, medicin eller lignende, men gerne vil ud og arbejde mere praktisk med pasning og pleje af patienter.

Der er mange måder at blive sygeplejerske på gennem videreuddannelse. Meget kommer an på, hvilke kompetencer man har i forvejen gennem både uddannelse og ehvervserfaring. Herefter kan man begynde at overveje, hvordan man vil gribe sit uddannelsesforløb an.

Sygeplejerske videreuddannelse – forskellige muligheder

Diplomuddannelser er en del af det videreuddannelse, kan føre til at man bliver sygeplejerske. Hér er der tale om praktiske og tidssvarende kurser, hvor nogle af dem er med henblik på at uddanne kursisterne til sygeplejersker. Det kan være, at man vælger at tage et diplom på deltid, men det kan også være at man er ledig og derfor kan tage det på fuldtid.

Der er også specialuddannelser, der kan videreudvikle nogle kompetencer, som man allerede har. Hvis man for eksempel tidligere har uddannet sig til sygeplejerske, kan man overveje den type videreuddannelse, der kan uddanne en på mere specialiserede områder. Det kan være under sundhed, kræftpleje, psykiatrisk sygepleje og meget mere.

Det er også værd at nævne de mere omfattende videreuddannelser i sygepleje, som kandidatuddannelser og masteruddannelser. Man kan skrive speciale i mange spændende fag under sygepleje, så undersøg de konkrete muligheder for videreuddannelse, som du som uddannet sygeplejerske kan ty til!

Få mere information om sygeplejerske videreuddannelse

Share