Virksomheder verden over forsøger kontinuerligt at skabe vækst og fremgang. Mulighederne for dette er vide og brede og kan gøres på mange forskellige måder. Én måde at skabe denne vækst på er ledelse udvikling. Ved at investere tid og ressourcer i lederne af en virksomhed, skaber man en effekt, som giver genlyd hele virksomheden igennem. Den påvirkning som ledere i en virksomhed har på medarbejdere og det generelle arbejdsmiljø er så markant, at man ikke bør lukke øjnene for vigtigheden af dette aspekt. Man kan ved hjælp af ledelse udvikling påvirke alle dimensioner af en virksomhed i en positiv retning, og derved skabe både progression,Read More →

Efter den økonomiske krise hærgede det meste af Europa, blev videreuddannelse og efteruddannelse til nogle begreber, man slet ikke kunne komme udenom. Det skyldtes, at mange mistede deres arbejde, fordi de i sidste ende kunne spares væk. Derfor følte mange, at de havde brug for at gøre dem selv attraktive for arbejdsgivere ved at tilegne sig yderligere kompetencer. Derfor blev akademiuddannelser, diplomuddannelser og lignende meget populære, hvilket man må sige, at de stadigvæk er. I dag kommer der flere og flere akademiuddannelser til det i forvejen store udbud. Derfor kan man helt sikkert finde en akademiuddannelse, der henvender sig til det, man kan i forvejen,Read More →

Trænger du til styrkelse af dine kompetencer inden for projektstyring og løsning af projektopgaver, så er projektlederuddannelsen på VIA University College lige noget for dig. Projektlederuddannelsen er en diplomuddannelse, som giver dig kompetencer, som gør di i stand til effektivt at planlægge, styre, målrette og gennemføre projekter. Projektlederuddannelsen er meget alsidig, da den tager udgangspunkt i de særlige mekanismer, som er i projektarbejde, og derfor kan uddannelsen bruges inden for mange forskellige brancher. Samtidig tages der udgangspunkt i oplevelser og problemstillinger fra deltagernes egen hverdag, hvilket gør uddannelsen særdeles relevant. Uddannelsen er simpelthen direkte anvendelig i den studerendes daglige arbejde. Uddannelsen er opbygget meget fleksibelt,Read More →

Mange danskere kan skrive under på, at det er hårde tider på arbejdsmarkedet. Ganske vist er økonomien omsider i stadig fremgang efter finanskrisen, men markedet er stadig præget af hård konkurrence og mistro, hvilket gør det svært for arbejdsløse at komme frem til at få betroet en ny stilling. Derfor handler det meget om at gøre sig selv attraktiv i forbindelse med jobsøgning. Det kan man blandt andet gøre ved hjælp af efteruddannelse. Det er ikke blot noget, der pynter på CV’et. Det vil også give én nogle kompetencer, der er til at tage med i bagagen resten af livet. Det er ikke sådan, atRead More →