Forretningsudvikling – nødvendig for varig succes

Hvor er jeres forretning på vej hen? (foto viauc.dk)

Hvor er jeres forretning på vej hen? (foto viauc.dk)

Mange virksomhedsledere har oplevet, at de er kommet mere under pres i kølvandet på de globale økonomiske kriser, end de var før. Mange brancher og markeder har oplevet skærpet konkurrence. Nogle firmaer har været tvunget til at afskedige ansatte, som de var nødt til at se som overflødige, og i værste tilfælde har nogle simpelthen måttet dreje nøglen om. Forretningsudvikling er ikke længere noget, der kommer af sig selv. Det kræver blod, sved og tårer.

Hvis man vil opnå succes med sin virksomhed, så er forretningsudvikling hele tiden nødvendigt at holde sig for øje. Det er ikke nok bare at have et stagnerende forehavende, som lige for tiden ser ud til at fungere. Målsætningen må være, at man skal flytte virksomhedens grænser og kapacitet i en positiv retning. På den måde kan man være forberedt på det værste og styre uden om uforudsete forhindringer.

Forretningsudvikling kan ske på mange måder

En god virksomhedsleder er i stand til at erkende, at forretningsudvikling ikke kun handler om én selv. Det handler også om at kunne identificere de problemer, som virksomheden har, og så vælge de samarbejdspartnere, der skal til for at løse dem.

Forretningsudvikling kunne for eksempel blive sat i gang som følge af et samarbejde med et coaching bureau. Mange virksomheder har haft stor gavn af at få nogle eksterne øjne på sagen. En coach tør sige nogle ting meget direkte og på pege på nogle helt konkrete ting, som virksomheden og dens ansatte kan gøre bedre. Desuden kan ledelsesudvikling føre til forretningsudvikling, men det forudsætter, at virksomhedens ledere er ydmyge nok til at tage imod denne hjælp.

Danmark er også et land, hvor der er rigtig mange muligheder for videreuddannelse og efteruddannelse på mange forskellige områder. Hvorfor ikke se nærmere på om I kunne kickstarte jeres forretningsudvikling ved at uddanne én eller flere ansatte til at tage konkrete arbejdsopgaver op?

Læs mere om forretningsudvikling hos hansentoft.dk

Klik her for at læse mere om virksomhedsudvikling

Share

Brug kurser til at komme videre i karrieren

Savner du at lære nye ting? (foto viauc.dk)

Savner du at lære nye ting? (foto viauc.dk)

Det er helt normalt, at man fra tid til anden føler, at man trænger til nye udfordringer. Det kræver imidlertid noget rent faktisk at gøre noget ved det, men det kan for eksempel godt være svært, hvis man ikke helt ved, hvordan man skal komme videre med sin karriere. Efteruddannelse har vist sig at være et godt svar for mange, og det kan det sikkert også være for dig, hvis du gerne vil prøve noget nyt. Der er mange kurser i Danmark, som på kort tid kan kickstarte en karriere fuldstændig. Læs videre hér, hvis din interesse er blevet vakt.

De mange kurser i Danmark er blevet oprettet for at give især voksne mulighed for at tage kort og praktisk efteruddannelse. Nogle kurser er brugerbetalte, mens andre er finansierede af det offentlige eller gennem forskellige interesseorganisationer. Fælles for dem alle er, at der er tale om korterevarende uddannelser, som fokuserer på konkrete kompetencer og brugbar teori. Læs mere om kurser og dine muligheder

På den måde kan man sige, at kurser meget ofte er utroligt erhvervsrettede, og det er jo ideelt for et karrieremenneske, som ikke vil afsætte for meget tid til at studere. Eventuelt kan man finde et kursus, som kan tages ved siden af jobbet. Det kan også være, at ens arbejdsgiver vil være villig til at sponsorere et kursus og lade skoletiden indgå i den normale arbejdstid. Derefter kan man vende tilbage til fuldtidsarbejdet som en meget mere kvalificeret medarbejder med potentiale til mere ansvar.

Eksempler på populære kurser i Danmark

Det er især kurser i ledelse, der lige nu oplever store mængder ansøgende i Danmark. Over de senere år har mange danske virksomheder måttet afskedige topledere, og derfor er der meget fokus på, at der skal uddannes velkvalificerede ledere på alle niveauer. Der er kurser i ledelse, projektledelse, forandringsledelse og meget andet tilgængeligt i Danmark.

Læs hvordan kurser er med til at give dig nye kompetencer

Share

Kurser, der giver dig ny appetit på arbejdslivet

Et godt kursus giver dig et nyt syn på tingene (foto viauc.dk)

Et godt kursus giver dig et nyt syn på tingene (foto viauc.dk)

Læring må gerne være en proces, der aldrig stopper. Hvis man tænker over det, så bruger vi mennesker en utrolig stor del af barn- og ungdom på at sidde på skolebænken, og det er en dejlig tid med masser af stimulans og nye oplevelser. Når vi er gennem uddannelsessystemet får vi et arbejde, og så skulle det måske være slut med at lære nyt.

Sådan skal det ikke være. Selvfølgelig bruger vi hver dag på at blive klogere gennem den erfaring, vi trinvist tilegner os, men det er nu alligevel ikke helt det samme som at modtage viden, der er tilrettelagt til en. Hvorfor standse lærdommen bare fordi vi kommer på arbejdsmarkedet? Alle kan have brug for at komme et smut tilbage på omtalte skolebænk og få opdateret deres viden. Enten inden for noget hel nyt, eller inden for et fag, som man interesserer sig for og måske allerede arbejder med.

Inspirerende kurser til dig, der er ledig

At tage kurser kan være en kæmpe gevinst fagligt såvel som personligt. Ny viden forstærker ens selvtillid, og når man har erfaring og kundskaber føler man sig mere værd. Og det er man også. På et arbejdsmarked der konstant udvikler sig er det vigtigt, at man som medarbejder ikke vælger at stå stille. Ved at udvikle sine kompetencer fagligt, socialt og personligt bliver man en stærkere spiller.

Det kan også være, at man har gået ledig i kortere eller længere tid, og så er det nærmest endnu mere vigtigt, at man tager skeen i den anden hånd og udfordrer sig selv inden for nye områder. Måske kan det blive vejen tilbage til jobmarkedet at tage et kursus, hvor man kan genfinde sig selv og sin faglighed.

Se et stort udvalg af kurser her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/Sider/Kurser.aspx

Share