Virksomhedsudvikling er fundamentalt for en god virksomhed

Forhold jer til virksomhedens udvikling (foto viauc.dk)

Forhold jer til virksomhedens udvikling (foto viauc.dk)

Hvis du driver virksomhed, er du formentlig meget interesseret i at finde ud af, hvordan du udvikler din forretning bedst muligt. Det vil sige, hvordan du fremover sikrer, at virksomheden er i vækst, at virksomheden udvinder det potentiale, som den har nu.

Når vi taler virksomhedsudvikling, taler vi om, hvordan man sørger for at udvikle en virksomhed mest gunstigt. Hvordan man sikrer, at man ikke skaber unødige problemer for sig selv – hvordan man tilpasser sig et marked, der er i konstant udvikling. Det er ikke nødvendigvis lige til. Men hvis du finder vejen til en god udvikling i din virksomhed, vil du uden tvivl også åbne døre for, at din virksomhed bliver succesfuld.

En virksomhed er ikke bare en virksomhed. Det handler om at drive en sikker virksomhed, der udvikler sig. Og selvom den er i konstant udvikling, så er der også en base/en sikker kerne. Dette er en god ide at arbejde ud fra, når man driver virksomhed.

Tjen flere penge

I bund og grund handler det for størsteparten af alle virksomheder om at tjene penge. Jo flere jo bedre, så man kan få omkostningerne dækket – og dertil få et så stort overskud som muligt.

For at sikre en støt voksende indtægt, er det vigtigt, at man sørger for, at virksomheden er i udvikling, så den tiltrækker nye forretningsmuligheder og løsninger, der ellers kan være svær at nå, hvis man kører i samme rille.

Virksomhedsudvikling handler om at blande det, der allerede virker, med det en virksomhed mangler eller kan udvikle sig omkring. Denne blanding er en helt sikker trædesten videre til nye muligheder som virksomhed. Måske et nyt kundesegment, måske nye produktionsformer, der er billigere end de eksisterende. Det handler om at udvikle sig, så man er klar til et marked, der er i konstant udvikling.

Få hjælp til virksomhedsudvikling hos Hansen Toft

Share

Pædagogisk psykologi flytter grænser fagligt og personligt

Er du interesseret i pædagogik og psykologi? (Foto: psykiatri-regionh.dk)

Er du interesseret i pædagogik og psykologi? (Foto: psykiatri-regionh.dk)

Har man i forvejen erfaring og eller kompetencer indenfor pædagogik og ønsker man at udvikle disse en smule ved at specialisere sig indenfor det psykologiske felt, kan det være en god ide med et kursus indenfor pædagogisk psykologi. Pædagogisk psykologi har en særegen tilgang til pædagogikken, der er funderet i det psykologiske. Man lærer om mennesket psyke, forskellige praktiske tilgange og om en sund og bæredygtig kommunikation med udsatte mennesker, der kunne have et behov for dialog.

Kompetenceudvikling – også på det personlige plan

Mennesket er bevidst væsen, der modsat dyr, måske ikke er så nemt at regne ud. Har man før følt et behov for at dykke dybere ind i menneskets forskellige facetter, vil psykologien nok virke tiltalende. Det kan i hvert fald være med til at kompetenceudvikle en, før man udvikler sig på arbejdsmarkedet, at man forinden har deltaget i et kursus ved navn pædagogisk psykologi. Gennem den pædagogiske psykologi lærer man om forskellige tilgange, der kan være med til at anskueliggøre nogle af de tilstande og processer, der eksisterer inden i menneskets sind. Det er en spændende verden at dykke ned i, så der skal nok være en masse at hente. Også på det personlige plan, hvor det aldrig vil skade en at have en sådan ballast, når man beskæftiger sig med mennesker – både privat og fagligt.

Skaber forståelse for nutiden

Med et kursus i pædagogisk psykologi kommer psyken på spil som et undervisningemne. Det er spændende, da det især i de moderne tider har været psyken, der har fået stor opmærksomhed. Meget af det, der sker både politisk, kulturelt og socialt har sit udspring i den enkeltes psyke. Vil man gerne have redskaberne til en forståelse af det samfund, man lever i, vil et kursus i pædagogisk psykologi være en god ide.

Share

Du kan nå langt med en uddannelse i projektledelse

Få et godt fundament, med en uddannelse i projektledelse (foto viauc.dk)

Få et godt fundament, med en uddannelse i projektledelse (foto viauc.dk)

Der er nogle uddannelser, som fører til nogle meget specifikke brancher. Andre former for uddannelse kan føre til, at man kan arbejde i mange forskellige afdelinger af erhvervslivet. Hvis du føler, at du er dårligt stillet som følge af valg af uddannelse, som du måske har truffet for mange år siden, så fortvivl ikke. Danmark er nemlig et land, hvor man let og hurtigt kan få sig en efteruddannelse. Det kunne for eksempel være en kort uddannelse i projektledelse. Det er et fag, som er relevant i mange virksomhedssammenhænge, og derfor er det også godt for dig at vide noget om.

Der findes forskellige former for projektledelse uddannelse

Faktisk er der rigtig mange måder at gribe sagen an på, hvis man gerne vil uddanne sig inden for projektledelse. Meget afhænger af mængden af tid, som man har lyst til at afsætte til studiet. Derudover skal man også vælge den studieform, som passer én bedst. Desuden skal den valgte uddannelse i projektledelse være tilgængelig i nærheden, så man ikke skal bruge alt for meget tid på transport. Når først man har fået disse parametre på plads, så er man klar til at træffe sit valg. Lad os se på nogle eksempler.

En akademiuddannelse i projektledelse er blot et eksempel på en uddannelse, som er gået hen og blevet meget populær. Det skyldes, at det er en kortere form for videreuddannelse, som virkelig er rettet mod at bruge teorien i praksis. Desuden er der mange steder høj fleksibilitet i forhold til dispositionen af tid på studiet. Det betyder, at man kan tilrettelægge et uddannelsesforløb, som kan passe sammen med et fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde.

Uddannelse i projektledelse kan også ske gennem en diplomuddannelse eller et simpelt kursus. Måske kan du finde forskellige uddannelser, som kan supplere hinanden. På den måde kan du sammensætte et unikt uddannelsesforløb, som vil lyse pænt op på dit CV.

Se på en akademiuddannelse i projektledelse her

Find meget mere nyttig information om projektledelse her:

Alle virksomheder har brug for projektledelse

Kurser i projektledelse, lederudvikling og firmastrategier

Share