En grøn og bæredygtig fremtid starter nu Det er vigtigt at vi har nogle gode og seriøse organisationer, der gør en forskel for miljøet. Ikke bare organisationerne, men også den enkelte borger bliver nødt til at ændre sin opfattelse af hvad det vil sige at leve i harmoni med naturen. Vi er ikke en adskilt enhed fra naturen, og det vil vi aldrig blive. Vi er skabt af naturen, og det er således ikke muligt at differentiere mennesket fra naturen fuldstændigt. Der er både tale om en vital forbindelse, men også af mere spirituel art. Det er helt vidunderligt hvor meget naturen kan give tilRead More →

Står du i en situation, hvor du godt kunne tænke dig nogle flere psykologiske redskaber til at håndtere sociale situationer? Hvor du gerne vil være konfliktknuser, hjælpe virksomheder på fode igen eller blot selv bruge det, der hvor du arbejder? Pædagogisk psykologi er oplagt til dig, der synes, det er interessant at arbejde med, hvordan man skaber gode arbejdsmiljøer. Det kan både være kollegaer imellem og på en arbejdsplads, hvor du arbejder med en særlig socialgruppe. For eksempel børn eller udsatte unge. Det er en stor fordel at kende til pædagogisk psykologi og kunne arbejde med termerne indenfor faget. Pædagogisk psykologi giver dig et størreRead More →

Der er ikke nogle led, der kan sorteres fra i en virksomhed. I hvert fald ikke overordnet. Der kan naturligvis være parter og arbejdsopgaver, der ikke længere tjener sit formål, hvorfor man må sortere det fra. Men der er altid brug for en form for ledelse. En form for person eller gruppe, der tager teten og uddelegerer opgaver, peger i en bestemt retning og holder styr på alle trådene. En ledelse er uundværlig – men også forfærdelig, hvis den ikke hænger sammen. Hvis den præger en virksomhed i den forkerte retning. Ledelse kan være mange ting. Der kan være flere lag af ledelser i enRead More →