Business administration – gør noget ved dine business kompetencer

Der findes efterhånden kurser til at styrke alle roller i en virksomhed (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Kig på jeres administration (foto: se-institute.dk)

Du kan vælge mange forskellige tilgange til rollen som business manager eller administrator. Er du den værdiskabende leder, en mere strategisk leder eller er du mest hjemme i rollen som floor manager? Uanset hvad, er det vigtigt, at du udvikler dig i lederrollen, og at du er bevidst om, hvilken slags ledelse du vil bedrive. Dette udviser selvsikkerhed og giver dine kunder såvel som ansatte en tiltro til, at du ved hvad du laver i stedet for at løbe i alle retninger og forsøge mange strategier på en gang. Konsistens er altså et nøgleord her.

Forskellige strategier for at administrere din virksomhed

Der findes mange teorier om, hvad business management indebærer. Overordnet kan faget deles ind i seks kategorier, der dækker over det at planlægge, organisere, dirigere, koordinere, kontrollere og have styr på salg.

Business administration eller management har fokus på virksomheders beslutninger om strategiske, organisatoriske og operationelle problemstillinger. Mange virksomheder indgår organisatorisk i såkaldte forsyningskæder. En sådan struktur medfører, at operationelle problemstillinger kan analyseres både med fokus på den enkelte virksomhed og med fokus på forsyningskæden som helhed. Vælger du at fokusere på innovativ vækst betyder det, at din udviklings- og vækststrategi skal ske via din toplinie. Altså skal du finde frem til måder, hvorpå du kan øge omsætningen på nye/eksisterende produkter eller markeder. Vælger du i stedet en udviklings- og vækststrategi, hvor du primært fokuserer på at øge din bundlinie betyder det, at du skal finde måder, hvorpå du kan øge din konkurrenceevne – f.eks. for at være mere solid, for at kunne håndtere en eventuel priskrig. Du kan effektivisere og optimere i egen virksomhed, eller du kan vælge at outsource dele af din virksomhed. Den moderne leder som er interesseret i business administration må altså gøre sig mange strategiske såvel som værdiladede overvejelser omkring hvad for en leder hun vil være og hvordan hun på bedst mulig vis fører sine ambitioner ud i livet. Viden m business administration er vejen til dette.

Læs mere om business administration her!

Se mere her:

På top business schools

MBA københavn – det næste skridt i din karriere

 

Share

En virksomhed med en ordentlig strategi ledelse, vil overleve længst

Gør dig selv klar til topstillingen (foto se-institute.dk)

Overlev med en ordentlig strategi (foto se-institute.dk)

Når man siger ordet strategi, så vil de fleste nok tænke på det i en militær sammenhæng som det første. Og det er da også her, at begrebet har sin oprindelse. Det henviser til de langsigtede mål; hvor taktik er hvad der sker på slagmarken, hvordan enkeltpersoner agerer, og kæmper, så er strategi det, som generaler og politikere står, og planlægger på et kort. Man lægger en langsigtet plan, der kan strække sig uger eller år ud i fremtiden, og her er det vigtigt, at man har ledere, der har kompetencerne til at beslutte de rigtige ting. Ledelse og strategi hører derfor uløseligt sammen, og man kan dårligt forestille sig den ene uden den anden.
Ordet strategi bruges i dag om mere end bare rent militære anliggender, og vil kunne høres nævnt i alt fra politiske kampagner og marketing til virksomhedsudvikling. Lige præcis inden for disse områder er det vigtigt, at have kompetente ledere, der netop forstår at lægge den rigtige strategi.

Vær klar til at ændre din strategi

Når man i en virksomhed lægger en strategi er det, ligesom i den militære sammenhæng, meget vigtigt at ledelsen består af kompetente folk, der ved hvad de gør. Her handler det om at udstikke en kurs for virksomheden, at alle medarbejderne forstår dette, så de kan agere derefter, samt at der konstant følges op på kursen, så man er sikker på, at man ikke er ved at sejle i den forkerte retning.
”Selv den bedst lagte plan overlever kun det første møde med fjenden”, er en meget udbredt militært udtryk. Meningen er klar: du skal altid være beredt på at revurdere situationen, og lægge din taktik eller strategi om, hvis det giver bedre mening. Omstændighederne kan skifte, markedsvilkårene ændre sig, eller ledelsen kan beslutte, at det er på tide at udstikke en ny kurs. Uanset hvad, så er det at have en god plan, som man kan falde tilbage på, altid en god idé. Det er hjørnestenen i en vellagt strategi.

Vil du vide mere om strategi ledelse? Klik her og bliv klogere.

Se mere her:

Kurser i projektledelse, lederudvikling og firmastrategier

Vækst med strategiudvikling

Share

Forretningsudvikling handler om mere end økonomi

Ledelse i udvikling (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling skal styrke virksomheden (foto: hansentoft.dk)

Det er moderne at hale helhed og struktur i virksomheder. Det er dog ikke alle virksomheder og leder, der egentlig ved hvorfor. Årsagen er, at man gennem mange år har fundet ud af, at skal man lede en sund virksomhed, så skal der mere til end en økonomisk smart plan. En forretningsudvikling kræver, at du tænker hele virksomheden ind. Du kan ikke sætte strategiske mål for virksomheden uden også at have tænkt resten af virksomheden ind i planen. Medarbejderne skal være med på virksomhedens mål for at de kan blive til virkelighed. Stormer en virksomhed frem uden at have øje for medarbejderne vil virksomheden knække, fordi målet bliver for virkelighedsfjert for medarbejderne.

En sund forretningsudvikling kan dog godt starte i ledelsen og økonomiafdelingen skal også være med på idéen. Det er dog vigtigt, at man herefter får medarbejderne med. De skal føle, at forretningsudviklingen også er vigtigt for dem og ikke bare betyder, at de skal løbe hurtigere. Særligt stramningerne og optimeringer som en del af en forretningsudvikling kan være hård for medarbejdere. Hvis en forretningsudvikling indebærer dette er det vigtigt også at tilføre virksomheden nogle ressourcer. Ellers risikerer man, at ikke bare medarbejdere, men også ledere går ned med stress. Krav og ressourcer skal følges ad.

Få en sund forretningsudvikling med hjælp ude fra

En sund forretningsudvikling er en dynamisk forretningsudvikling, der hele tiden bearbejdes og er i fokus. Du kan ikke blot bruge et par dage på nye mål for din virksomhed, skrive det ind i en forretningsudvikling og så sætte dig ned og vente på, at pengene strømmer ind. En forretningsudvikling er en kontinuerlig ting. Du kan få hjælp til at faciliteter en sund forretningsudvikling med folk ude fra. Det kan være i form af lederuddannelse eller kurser.

Hør mere om forretningsudvikling og jeres muligheder hos Hansen Toft.

Se mere om forretningsudvikling her

Find mere læsning omkring forretningsudvikling her:

Bliv klogere på forretningsudvikling

Forretningsudvikling – en fest at føre forretning

 

Share

Leder udvikling, der skaber resultater i regnskabet

Bliv en bedre leder (foto se-institute.dk)

En leder er en vigtigt figur i virksomheden (foto: se-institute.dk)

At være leder i nutidens konkurrenceprægede forretningsverden og at kunne opnå succes, kræver en dybdegående viden om virksomheden, hvordan den fungere, hvor virksomhedens stærke og svage punkter er – og hvor der er plads til forbedring. Uden innovation og nytænkning vil en virksomhed falde bagefter de andre og til sidst blive udkonkurreret. Leder udvikling vil ruste lederne til at kunne forebygge et sådan scenarie, ved at give dem en række værdifulde værktøjer, egenskaber og kompetencer, som er vigtig for at en leder kan sikre en virksomheds overlevelse.

Leder udvikling er til for virksomhedens udvikling

Leder udvikling er essentielt for, at fremtidens ledere lærer at vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for. Det kræver en dygtig leder at kunne mestre de problematikker, som en virksomhed automatisk vil blive udsat for i forbindelse med bratte omstillinger og nye krav stillet fra virksomhedens kunder og inde fra virksomheden selv. Leder udvikling handler om at blive rustet med de rette værktøjer, som følge af innovation og nytænkning, og på den måde gøre lederne klar til at kunne tackle de udfordringer, som de møder. Nye metoder, som viser sig specielt effektive, bør fremhæves og indlæres, så en god leder kan blive endnu bedre og indbringende.

Leder udvikling er ikke kun faglige kompetencer

At være en dygtig leder handler ikke kun om at have viden om virksomheden og have alle de faglige kompetencer på plads. Med kurser og uddannelser inden for leder udvikling, vil man også blive udfordret på de personlige og sociale kompetencer. At være en dygtig leder handler i lige så høj grad om at kunne inspirere og motivere sine medarbejdere, at holde moralen på arbejdspladsen oppe, således at virksomhedens produktivitet er så god som muligt. Det kræver et sandt mennesketække at være en succesfuld leder.

Læs mere om leder udvikling her

Der er mere info at finde om leder udvikling her:

Med ledelsesudvikling kan du køre dig selv i stilling til et af de gode jobs som leder

Bliv leder med den korrekte ledelsesudvikling

 

Share

Virksomhedsudvikling kan forbedre din virksomheds resultater

Ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Med virksomhedsesudvikling skaber man bedre rammer for virksomhedens vækst (foto: hansentoft.dk)

Der er ingen tvivl om, at udvikling er nødvendig, førend man kan kalde en virksomhed fuldbyrdet funktionel. Det vil sige at virksomhedsudvikling kan betale sig. En virksomhed skal gerne arbejde sundt og effektivt samt turde at sætte sig selv på spil. Alle virksomheder skal have retningslinjer og arbejde med helt klare mål. I dag er markedet meget foranderlig og udvikler sig hurtigt, derfor er det ekstra vigtig hele tiden at fokusere på ens egen og sin virksomheds udvikling. Som en god leder skal du have evnen til at udføre de rigtige strategier med de rigtige værktøjer, som leder din virksomhed i retning af dens mål. For at man kan sikre sin virksomheds udvikling som topleder, skal man først og fremmest sikre sin egen udvikling hele tiden er i fokus. Hvis ikke man selv udvikler sig som virksomhedens ledelse, vil virksomheden hurtigt løbe over ende med en, netop fordi markedet forandrer sig og udvikler sig så hurtigt i dag.

Kurser i virksomhedsudvikling

En virksomheds primære opgave er at fuldbyrde virksomhedens strategi og skabe gode resultater, der sikrer at forretningen udvikler sig. Derfor er virksomhedsudvikling meget aktuelt, når en virksomhed skal ændre sin forretningsstrategi. Ved at deltage i et kursus i virksomhedsudvikling får du mulighed for, at få skræddersyet forløbet til den konkrete situation med øje for både den forretningsmæssige, organisatoriske og menneskelige forandring. Der vil ofte blive taget afsæt i virksomhedens struktur, kerneprocesser og supportprocesser. Hvis du indlærer systematik og evnen til at være målrettet og fokuseret, vil det oftest også afspejle den generelle adfærd og dermed skabe resultater. Målet vil være at trimme og strømline de forretningskritiske processer, så de præcis afspejler, virksomhedens mål og ønsker på markedet. Du vil oftest blive introduceret for nogle managementkonsulenter, som vil veksle mellem rollen som katalysator, sparringspartner og coach både som helhed og for de individuelle deltageres behov.

Læs mere om virksomhedsudvikling her!

Find mere information om virksomhedsudvikling her:

Virksomhedsudvikling vil altid være nødvendigt

Frem din virksomhed med virksomhedsudvikling

Share