Skab bedre resultater med en strategikonsulent

Ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Ansæt en strategi konsulent (foto: hansentoft.dk)

Noget af det vigtigste for en virksomhed er, at man har den rette strategi. Det betyder dels, at man skal have en strategi der giver mening i forhold til hvad virksomhed kan præstere, men det betyder også, at man skal have en strategi, der passer til det marked man opererer på. For nogle virksomheder hænger disse ting ikke sammen.

Nå virksomhedens fulde potentiale med en strategikonsulent

Mange virksomheder tror, at gode resultater er ensbetydende med, at man har præsteret så godt som det er muligt. Men dette er langt fra altid tilfældet. Selvom en virksomhed har flotte resultater, kan der sagtens være nogle områder, hvor virksomheden går glip af profit. Dette er der naturligvis ikke nogen der ønsker for sin virksomhed. Problemet kan ofte skyldes, at man ikke har tilpasset sin strategi til markedet, og derfor vil det være en god ide, at få hjælp fra en strategikonsulent. Dette vil sikre virksomheden, at man når det fulde potentiale og ikke går glip af profit.

Få hjælp fra en udefrakommende strategikonsulent

Nogle virksomheder vælger selv at ansætte en strategikonsulent, og dette kan der også være mange fordele forbundet med. Det kan dog også være farligt, idet personen kun får lov til at opleve hvordan tingene ser ud inde fra i virksomheden, og derfor kan komme til at se for ensrettet på tingene. Med en udefrakommende konsulent vil du kunne undgå dette, fordi konsulenten får lov til at ’trække sig lidt tilbage’, så det bliver muligt at vurdere virksomheden fra et bredere perspektiv. Samtidig vil der også være andre fordele forbundet med, at have en konsulent der ikke arbejder i virksomheden. En af disse kan være, at konsulenten får lov til at vurdere andre virksomheder, og det kan gøre konsulenten endnu stærkere på, hvad det er der rent faktisk virker.

Sørg derfor for, at få hjælp fra en strategikonsulent

Se mere om konsulent arbejde her:

Få en management konsulent til din virksomhed

Et konsulent bureau kan hjælpe med strategiudvikling

Share

Løft din virksomhed med organisationsudvikling

Få et godt fundament, med en uddannelse i projektledelse (foto viauc.dk)

Udvikling er en vigtig del af at køre et firma (foto: hansentoft.dk)

En virksomheds organisationskultur- og processer ligger ofte meget fast og er svære at ændre. Men oplever din virksomhed problemer med at skabe resultater, kan det godt være en idé at se indad på jeres organisationsudvikling.

Hvad er organisationsudvikling?

Begrebet opstod blandt forskere i USA i 50- og 60’erne som en betegnelse for gennemgribende forandringer i organisationer, til forskel fra for eksempel ledelsesudvikling og strukturændringer. Organisationsudvikling er en grundig forbedring af ledelses-, samarbejds,- og kommunikationsformer i virksomheden, så jeres virksomheds organisation, dens enheder og dens ansatte kan blive bedre til at klare de udfordringer, der kan komme i fremtiden. Den igangsættes af topledelsen, går igennem alle lag og enheder af organisationen og kræver ofte hjælp fra konsulenter.

Praktisk set består organisationsudvikling af en række interventioner i virksomheden. Det er indgreb, hvor nøglepersonerne i virksomheden påvirker opfattelser, mønstre og processer i organisationen. Der er et hav af mulige interventioner, men for at nævne et par stykker er der blandt andet: diagnose af virksomhedens problemer, teambuilding, systematisk feedback, uddannelse og træning, strukturelle og tekniske ændringer, ledelsesudvikling, coaching og rådgivning.

Selvom man husker disse ændringer i organisationen, er der ingen udvikling uden mål og strategi. De fleste i organisationen vil gerne have at den fungere bedre, men der kommer ingen ændringer uden et overordnet mål – uden dette bliver organisationsudvikling en tom øvelse.

En organisationsændring eller udvikling sker ikke uden initiativ fra topledelsen. Men det kræver en stort indsats i alle led af virksomheden i en lang periode, og der kan være flere grunde til at ønske organisationsudvikling. Det kan være virksomheden ikke fungerer optimalt. Symptomerne kan være ineffektivitet og mangel på fleksibilitet. En anden grund kan være at organisationen har brug for at blive løftet til et højere niveau for at kunne møde de udfordringer der er i fremtiden.

Synes du, at din virksomhed har brug for et løft og en organisationsudvikling, kan du læse mere om mulighederne her

Du kan også læse om organisationsudvikling her:

Organisationsudvikling er nødvendigt for et sprudlende firma

Derfor er det så hamrende vigtig med en god organisationsudvikling

 

 

 

 

 

Share

Organisationskultur kan være meget svært at ændre

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Det er vigtigt at have en god organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

I organisationer over hele verden er der en form for kultur – på gode godt og ondt. Den er oftest ubevidst, og folk følger den uden at vide det. Den kan være meget indlejret i virksomheden. Det kan være godt, fordi nye ansatte hurtigt finder deres plads. De vil forholdsvist hurtigt regne ud, hvad kodekset er. Derfor vil de højst sandsynligt også gøre en dyd ud af at følge det.

Men andre gange kan et indlejret kodeks også volde problemer. Det kan blive en ubevidst byrde, der gør, at folk eksempelvis arbejder langsommere, end de burde. I denne globaliserede verden er der sjældent plads til ineffektive processer. Alting skal gå stærkt, og intet må gå galt.

Derfor skal man medtænke alle processer, hvis man ønsker at optimere sin organisation. Men hvordan gør man det helt konkret? Og hvad har det med organisationskultur at gøre?

Det er vigtigt at kende organisationskulturen

Hvis man tænker alle organisationens processer igennem og medtænker hele værdikæden, så kan det umiddelbart være svært at sætte en finger på, hvad der kan gøres bedre. En af grundene kan være, at tingene er blevet gjort på den samme måde lidt for længe. På den måde stiller folk ikke spørgsmålstegn ved det længere. De gør det bare.

Sådan er der også risiko for, at processen bliver ineffektiv. Folk sløser måske, og der er i virkeligheden bedre måder, tingene kunne løses på. Men ingen tænker over det, for alle gør, som de altid har gjort. Derfor er det helt afgørende at kende til organisationskulturen.

Hvis man ved, hvorfor man gør, som man gør, har man også et meget bedre udgangspunkt. Hvis man kender sin organisationskultur, kan man både se fordele og ulemperne. Så er man også i stand til at handle ud fra det. Og det er nødvendigt at være tilpasningsdygtig, hvis man vil overleve.

Læs mere om organisationskultur her

Se mere her:

Sund kultur giver en sund virksomhed

Uddannelse og ledelse – lær at udvikle dine lederevner!

 

Share

Organisationsudvikling er nødvendigt for et sprudlende firma

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der er mange årsager til, at organisationsudvikling er nødvendigt for både du og den organisation, som du arbejder i. Organisationsudvikling fremmer din virksomhed og den kultur, som din virksomhed indebærer og understøtter. Samtidig vil organisationsudvikling gavne dit firma og de strategier, som I måtte have lagt. Det er både de strategier, som du, uanset om du blot er ansat, eller om du er leder for organisation, har lagt og de strategier, som dit firma som helhed har lagt, der vil blive støttet af en positiv organisationsudvikling.

Hvad betyder organisationsudvikling?

Organisationsudvikling betyder helt konkret, at du sørger for, at dit firma, din virksomhed eller din organisation konstant er i en udvikling, der kan hjælpe dig og styre dig i den rigtige retning. Verden uden for dit kontorvindue skifter nemlig hele tiden; en aktie falder eller stiger, den globale opvarmning fortsætter og bæredygtigheden forstærkes eller svækkes. Alt dette kan have afgørende betydning for din virksomhed, og det er derfor nødvendigt for dig og dit firma, at du sørger for, at der sker en konstant organisationsudvikling, der hvor du arbejder.

Organisationsudvikling sker nærmest automatisk

Det er faktisk ikke løgn, at organisationsudvikling nærmest sker automatisk i ethvert firma. Alle firmaer, virksomheder og organisationer verden over er nemlig tvunget til konstant at være i udvikling for at kunne følge med de tendenser og kulturer, som sker uden for kontorbygningerne. Derfor sker en normal og nogenlunde rationel organisationsudvikling konstant i alle større virksomheder, for at alle har en mulighed for at følge med i førnævnte tendenser og udviklinger i samfundet. Organisationsudvikling er nødvendigt for alle virksomheder og organisationer, men heldigvis for de fleste sker dette automatisk. Hvis ikke kan alle få hjælp af professionelle rådgivere, der kan guide og hjælpe dig og din virksomhed med at blive bedre til netop at udvikle jer som organisation.

 

Få hjælp til organisationsudvikling hos hansentoft.dk

Share

Derfor er det så hamrende vigtig med en god organisationsudvikling

Organisationsudvikling  (foto: hansentoft.dk)

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der er vist ingen tvivl om, at rigtig mange virksomheder, butikker, firmaer, forretninger og organisationer generelt er gået i stå her i Danmark. De kører på rutinen, og det gør det samme år efter år. Hvornår forstår de, at den ikke bare går? Sådan kan man ikke blive ved med at tjene penge. Slet ikke. Faktisk det modsatte. Omsætningen og indtjeningen vil begynde at dale stille og roligt. Det er jo ikke særlig godt, vel? Men hvordan kan man vende denne udvikling i en virksomhed eller en organisation? Det kan man da ved at blive god til organisationsudvikling. Læs mere om det lidt lange, men spændende ord herunder.

Du kan også blive god til organisationsudvikling

Organisationsudvikling handler faktisk også at udvikle en virksomhed. Uanset om det er NGO eller en virksomhed, som skal tjene mange penge. Det handler om strukturen i virksomheden, hvordan I optimerer jeres arbejdskraft og udbytte. Det handler om alt det, der kan være svært at sætte en finger på, men som man simpelthen er nødt til at gøre op med engang imellem. For vi mennesker udvikler os hele tiden  – hvorfor skulle en virksomhed så ikke også det? Det er netop os, der skal udvikle den målrettet og præcist, så det ender så godt som muligt, ikke?

Du kan lære mere om organisationsudvikling snart

Hvis du gerne vil blive god til organisationsudvikling, så kan du også godt det. Det handler bare om, at du skal tage et kursus eller en lille uddannelsen inden for det. Det kan du gøre ved siden af dit nuværende job, det burde sagtens kunne lade sig gøre. Så kom da lige i gang med det samme. Din virksomhed har brug for det!

 

Klik her for at blive god til organisationsudvikling

 

Læs mere om organisationsudvikling:

Grøn organisationsudvikling er vejen frem

Organisationsudvikling giver fornyet energi

Share

Grøn organisationsudvikling er vejen frem

En grøn og bæredygtig fremtid starter nu

Styr organisationen i en grøn retning (foto hansentoft.dk)

Styr organisationen i en grøn retning (foto hansentoft.dk)

Det er vigtigt at vi har nogle gode og seriøse organisationer, der gør en forskel for miljøet. Ikke bare organisationerne, men også den enkelte borger bliver nødt til at ændre sin opfattelse af hvad det vil sige at leve i harmoni med naturen. Vi er ikke en adskilt enhed fra naturen, og det vil vi aldrig blive. Vi er skabt af naturen, og det er således ikke muligt at differentiere mennesket fra naturen fuldstændigt. Der er både tale om en vital forbindelse, men også af mere spirituel art. Det er helt vidunderligt hvor meget naturen kan give til mennesket, hvis blot det tilbringer mere tid derude i vildmarken. Det er her livet starter, det er her livet ender. Der er ingen vej udenom. Derfor må vi alle sammen gøre en indsats for at omstille samfundet til et sted som ikke ødelægger naturen og muligheden for at de næste generationer kan have det godt. Vi må først og fremmest sørge for at vi ikke forbruger så mange ressourcer. I dag forbruger vi mere end jorden kan holde til, så meget at vi faktisk skulle bruge flere jordkloder, skulle det fortsætte. Vi står altså overfor et kæmpe stort problem, som skal løses uanset hvad. På et tidspunkt siger jorden stop, og så er der pludselig ikke mere tilbage at lukrere på. Derfor må vi finde alternative løsninger at overleve på. Overlevelse er ikke overforbrug og materialistiske ting, som vi ikke har behov for. Det vi har behov for er et sundt fællesskab med andre mennesket, og nok mad til at gøre os mætte. Derudover behøver vi ikke en genstand mere for at gøre os lykkelige. En sund og grøn organisationsudvikling er en af løsningerne på problemet. Igennem grønne organisationsudviklinger er der måske håb for en fremtid.

Se på muligheden for organisationsudvikling hos Hansen Toft

Læs mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling giver fornyet energi

Share

Virksomhedsudvikling er noget, som din virksomhed kan bruge

Virksomhedsudvikling er altid en god idé (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Virksomhedsudvikling er altid en god idé (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Hvordan går det med virksomheden? Det kan være, at du føler, det hele er gået lidt i stå, og der ikke er mere at give af? Du har gjort, hvad du kunne, og nu er det andres tur til at prøve kræfter. Hvis det er, du ikke ved, hvad du skal gøre med, så kan du jo prøve dig frem med virksomhedsudvikling. Det er netop her, hvor der bliver givet noget vejledning til dig og din virksomhed om, hvordan man benytter sig bedst af denne virksomhedsudvikling, hvordan man fremmer den og får den til at komme til virksomheden. Ikke ubrugeligt, hvis man står på randen til konkurs, eller hvis det bare går dårligt i en periode. Det kan vise sig at være guld at investere i denne virksomhedsudvikling, og måske vil du se tilbage på denne tid som en, der var nødvendig for, at din virksomhed overhovedet vil eksistere?

Denne virksomhedsudvikling kan være nødvendig

Selv hvis din virksomhed ikke er i nød, så kan det være, at din virksomhed stadig behøver noget virksomhedsudvikling, så den kan fremme sig. På den måde kan dine kunder også se, at der sker noget nyt hele tiden, og at du kan forny dig. Det skaber flow og nysgerrighed, og det er super godt for en virksomhed. En virksomhedsudvikling er noget, som alle virksomheder kan bruge, så derfor skal du ikke være bange for, at der er noget, der går tabt, når du investerer i dette.

Klik her for virksomhedsudvikling

Share

Organisationsudvikling giver fornyet energi

I skal huske at se fremad (foto viauc.dk)

I skal huske at se fremad (foto viauc.dk)

Organisationsudvikling er en nødvendighed, hvis din virksomhed skal overleve på den lange bane. Alle markeder er i skarp konkurrence, og du skal altid sørge for at være i forandring, hvis du vil være foran dine konkurrenter. Desværre har mange virksomheder en tendens til at genbruge sidste års strategier, ligesom mange ansatte holder sig til kendte løsninger og før trufne valg. Med en grundig organisationsudvikling kan man sikre, at ansatte og ledere tvinges til at tænke ud af boksen og yde en ekstra indsats, så ingenting bliver en sovepude.

Det kan være svært at sætte konkrete streger under fejl, mangler, potentiale og styrker, når man sidder midt i orkanens øje, og derfor kan det være en god ide med et grundigt samarbejde med et konsulentfirma, der kan se virksomheden både udefra, indefra og fra oven. Skal samarbejdet blive mest optimalt, bør du alliere dig med et team af konsulenter, som du føler dig tryg ved, så de kan følge din virksomhed gennem flere år og i flere processer og sammenhænge.

En grundig organisationsudvikling er krævende

Organisationsudvikling er dog ikke let. Der skal som regel meget til at ændre mind-set fuldstændig, men det er heller ikke nødvendigt særligt ofte. Organisationsudvikling kan bestå af enkle tiltag som mindfull-kurser og ny personalepolitik til det mere krævende med fornyet marketing eller salgsstrategi til støre omlægninger og lederkurser.

Lederkurser kan være ganske givende, hvis de bliver lavet med profit for øje. Det giver altså kun mening, hvis lederne mangler eller kan forbedre en række kompetencer, som din virksomhed også efterspørger.

Læs mere om organisationsudvikling her

Share