Ikke alle har nemt ved at udvise god ledelse

Ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

God ledelse kommer ikke af sig selv (foto: hansentoft.dk)

Der findes mange forskellige former for ledelse. Uanset hvad, så har den gode ledelse forståelse for bedømmelse, kommer godt ud af det med andre og har gode taleevner, takt og diplomati, så ledelsen kan motivere medarbejderne. Dog kommer ledelsen jo også helt an på, hvordan du vælger at køre din organisation.

Ledelse i en stor organisation fungerer ikke nødvendigvis i en lille

Er den lille og organisk og er hurtig til at tilpasse sig de forandringer, der sker ude i samfundet i verden? Eller er din virksomhed mere mekanisk og bureaukratisk, hvor du fokuserer meget på maskinerne, der leverer måske størstedelen af arbejdet; og hvor det er vigtigt, at de ansatte de bliver specialiseret i det arbejde, de skal udføre, for at organisationen kan overleve på markedet. Begge typer af organisationer er lige gode, så længe de netop har et overskud og giver markedet det, det ønsker. I den bureaukratiske organisation er det sådan, at viden er magt; hvilket betyder, at ledelsen bliver nødt til at have kundskab inden for sit felt for at kunne præstere god ledelse. I den organiske organisation har viden ikke samme statussymbol. Her er det noget, ledelsen deler med sine ansatte, for at man sammen kan innovere og have medarbejdere, der er engageret til jobbet.

To typer af ledelse

Teoretikerne skelner mellem to typer ledelse. Managing og leading, hvor manageren han ikke nødvendigvis leder, men derimod undersøger, planlægger, organiserer og kontrollerer han, hvad der sker ude på markedet såvel også som internt i organisationen. Hvis det er en bestemt type manager, så er det naturligvis kun inde for sit eget felt, at han eller hun gør sig tanker. Managers venter typisk med at ændre på noget, før han eller hun kan se, hvad det er der sker ude i verden og således forsøge at løse de problemer, der måtte opstå herved. Leaders findes typisk i den organiske organisation. Denne type ledelse inddrager medarbejderne i visionerne og inspirerer dem, for at den eller disse kan nås. På denne måde søger leaders altså efter læring og muligheder i alt, hvad der ville give mening for organisationen.

Klik her for at finde inspiration til god ledelse

Læs mere her:

God ledelse kan tillæres

God ledelse er fundamentet for en succesfuld virksomhed

Share

Business management – lær at navigere succesfuldt i et svært felt

Der findes efterhånden kurser til at styrke alle roller i en virksomhed (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Naviger med business management (foto: se-institute.dk)

Hvordan udvikler du strategien i din virksomhed – og fører den ud i livet? Hvad kræver det at kommunikere klart på alle niveauer i organisationen? Et kursus i business management giver dig viden og kompetencer til at finde svar på dette. Som leder skal du være med til at bygge bro mellem på den ene side ønsket om tryghed og på den anden side nødvendige, ønskelige eller påtvungne forandringer.

Mål og strategier

Vi sætter mål og udarbejder strategier, fordi vi ønsker en ændring. Måske i forhold til markedsandele, produkter og priser. Du kan vælge mange forskellige tilgange til rollen som business manager. Er du den værdiskabende leder, strategen, eller er du mere hjemme i rollen som floor manager? Uanset hvad, er det vigtigt, at du udvikler dig i lederrollen, og at du er bevidst om, hvilken slags ledelse du vil bedrive. Business Management har fokus på virksomheders beslutninger om strategiske, organisatoriske og operationelle problemstillinger. Mange virksomheder indgår organisatorisk i såkaldte forsyningskæder. En sådan struktur medfører, at operationelle problemstillinger kan analyseres både med fokus på den enkelte virksomhed og med fokus på forsyningskæden som helhed.

Metoder

At håndtere sådanne operationelle beslutninger kræver kendskab til kvantitative metoder for at maksimere profit eller minimere omkostninger. Et afledt problemfelt er at optimere de samlede ressourcer på bedste vis. Tidligere var en leder eller en business managers opgave ikke så kompleks, som den er i dag. I dag skal man tænke kreativt og være fremme i skoen, fordi markedet er i udvikling, og globale og internationale strømninger og processer gør, at man må tænke innovativt for at vinde markedsandel. Det er på den måde ikke længere nok at tænke i salg og at planlægge og koordinere salget; der er meget mere at forholde sig til. Den moderne leder må investere sig selv for at skabe værdi for kundegrupper og medarbejdere.

Læs mere om business management her

Læs mere her:

Med viden indenfor business management kan du tage styringen

Business administration – gør noget ved dine business kompetencer

 

 

 

 

 

 

 

Share

Med et kursus i executive management kan I skabe resultater

Lederkurser (foto: viauc.dk)

Tag et kursus i executive management (foto: se-institute.dk)

Mange virksomheder kan have gavn af at tænke på løbende opkvalificering af ledelsen. En præcis og effektiv ledelse er med til at højne arbejdsmoralen, trivslen og effektiviteten i virksomheden, og dette kan føre til bedre resultater på bundlinjen.

Ledelse er mange ting i en moderne virksomhed i Danmark. Ledelse er daglig varetagelse af uddelegeringen af de arbejdsopgaver, som skal løses for at virksomheden fungerer. Det kunne for eksempel være, at medarbejderne møder ind til tiden, at de arbejder i en bestemt rækkefølge, som er effektiv eller at sørge for at medarbejderne overholder reglerne. Det kan både være de interne regler for for eksempel sikkerhed eller de lovmæssige krav fra myndighederne.

 Flere årsager til at vælge et kursus i executive mangement

 Måske sidder lederen i dag i en stilling, hvor ansvarsområdet er vokset, og vedkommende derfor har behov for yderligere værktøjer og redskaber til at kunne udføre sit arbejde og samtidig fortsætte med at blive udfordret i sin stilling. Det kan for eksempel være redskaber til at blive en bedre leder, og til at kunne håndtere svære situationer, som måske involverer afskedigelse af medarbejdere. Måske har man derfor også behov for et kursus eller en efteruddannelse i, hvordan man på den bedst mulige og effektive måde får rekrutteret nye dygtige medarbejdere.

 Ledelsesuddannelsen kan være med til at skabe og forme de elementer, som lederen står og mangler. Lige meget om lederen så mangler en række værktøjer til at skabe netværk og udbygge sine sociale kompetencer eller måske mangler viden til at skabe det strategiske overblik, så lederen derved bliver bedre til at planlægge og se virksomhedens fremtid i et andet perspektiv.

 Det kan være svært at få en hverdag til at hænge sammen, hvis man både har familie, arbejde og derudover et kursusforløb med opgaver, der skal løses. Derfor er der forskellige ordninger, så man kan placere sin opkvalificering, så det passer bedst muligt med ens andre opgaver og ansvarsområder.

Hvis du vil vide mere om executive management, så se her

Du kan læse mere om forskellige relevante kurser her:

Ledelses kurser fremmer medarbejderen

Kurser uddanner og danner erfarende

Share

Der ligger et enormt stor ansvar i at sidde i en ledelse

Medarbejderene skal selvfølgelig have det godt (foto hansentoft.dk)

Medarbejderene skal selvfølgelig have det godt (foto hansentoft.dk)

Hvis du sidder i en ledelse, hviler der et enormt ansvar på dine skuldre, og du skal huske på, at du skal sikre, at arbejdsmiljøet, som du og dine kollegaer færdes i, skal være solidt, holdbart og sundt. Desuden skal du være med til at sikre, at niveauet på arbejdspladsen er højt, og at alle producerer og fremstiller det, som de skal. Derfor skal du kunne samtale med alle dine kollegaer og lære at tænke udover det sociale, for ellers bliver det førnævnte vanskeligt. En ledelse er noget, som folk skal kunne gå til, men som også skal have en autoritet, som bliver beundret af de ansatte, og som de ansatte retter sig ind efter.

”Ledelse” er et ord, man hører ganske tit på arbejdsmarkedet

Der hersker en masse rabalder om netop dét ord, og det er der en god grund til. ”Ledelse” er et ord man hører alt for tit, og som alle har en bestemt holdning til, hvordan skal udføres. Du kan blive coachet i, hvordan du bliver en god leder, og hvordan du bliver en del af en god ledelse, og så kan du også tage kurser og få undervisning i, hvad det vil sige at sidde i en god ledelse. Du vil få en masse forskellige ting at vide, men hvis du skal have et grundlæggende og helt fundamentalt råd, så må det være, at du skal tage et tilbyggende uddannelse, der kan sikre dig, at du bliver stærk inden for feltet ledelse. Hvis du allerede er så heldig at sidde i toppen af for eksempel en bestyrelse eller måske bare en virksomhed – ja, måske endda din helt egen virksomhed – så kan du altid blive bedre, også selvom du måske ikke selv tror så meget på det. En ledelse kan altid styrkes.

Lær mere om ledelse her

Tænk over det – forandring skaber fryd:

Ledelsesudvikling er vigtigt for din virksomheds bundlinje

Organisationsudvikling giver fornyet energi

Share

Undervisning i sund og god ledelse

Tag den rette uddannelse i ledelse og det her kunne blive din fremtid (Foto: jobbank.dk)

Tag den rette uddannelse i ledelse og det her kunne blive din fremtid (Foto: jobbank.dk)

At være en god leder kræver stort overskud, tålmodighed og omstillingsparathed. Du skal hele tiden være klar til nye udfordringer og lynhurtigt kunne regne et alternativ eller en plan B ud. Du skal turde stole på dig selv og turde tage det ansvar, det er at bestemme over andre medarbejdere.

Du kan enten lære de kompetencer gennem mange års erfaring på arbejdsmarkedet. Du skal dog være heldig, for lige at få alle de kompetencer, som det kræver en god leder. Du kan i stedet tage en kompetencegivende uddannelse hos VIA University College. Her kan du udvikle dine færdigheder som leder.

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole, der tilbyder mange uddannelse og nogle dygtige lærer, der ofte også har være ude på arbejdsmarkedet i det fag, som de underviser dig i. Det er altså ikke bare undervisere, der kun kender skolens fire vægge.

Kombiner arbejde og uddannelse

VIA University College kan du tage en uddannelse og stadig beholde dit nuværende arbejde. Du kan med eksempelvis en akademiuddannelse eller et diplom i ledelse blive en god leder.

Når du tager en akademiuddannelse eller et diplom i ledelse, så sammensætter du et forløb, der passer med dit nuværende arbejde. Du kan tage uddannelserne på eksempelvis 2 eller flere år, således du ikke bliver stresset over stadig at skulle passe dit gamle job.

Med en videreuddannelse i ledelse styrker du dine chancer på arbejdsmarkedet, da du både besidder nogle faglige kompetencer indenfor et bestemt fag og samtidige præsterer at lede en afdeling.

Læs mere om kurser og uddannelse i ledelse:

Kurser i projektledelse, lederudvikling og firmastrategier

Ledelse kan være en god egenskab at have

Diplom i ledelse – bliv lederen, du selv gerne ville have haft

Share

Der er mange former for uddannelse – eksempelvis et AMU kursus

AMU Kursus hjælper dig med at lande et godt job (Foto: sondagsavisen.dk)

AMU Kursus hjælper dig med at lande et godt job (Foto: sondagsavisen.dk)

Èn af de ting, som Danmark som land betragtet er mest kendt for, er det stor udvalg af uddannelser, der er at finde. Den danske uddannelsessektor er enormt velfungerende. Som en del af sine borgerrettigheder man mulighed for at få sig en god uddannelse, og man kan endda få økonomisk støtte i form af SU imens. I dette indlæg vil vi gerne sætte fokus på en uddannelsesform, som man måske nogle gange kan have tendens til at glemme lidt. Sådan bør det ikke være, for et AMU kursus kan i høj grad være et stort skridt i karrieren, og det er noget, som mange kan gøre brug af.

Fakta om et AMU kursus

Et AMU kursus er kort sagt et korterevarende kursusforløb, der inkluderer både teori og praksis. Disse kurser er målrettet både ufaglærte og faglærte, og på den måde rammer de jo en meget bred potentiel målgruppe. Èn af de helt store ved AMU kurser er, at de kan tilrettelægges på både deltid og fuldtid. Det kommer selvfølgelig an på selve kurset og på uddannelsesinstitutionen, men i mange tilfælde er det muligt at tilpasse kursusforløbet til sin arbejdssituation.

Mange har oplevet, at de faktisk kunne tage et AMU kursus ved siden af deres arbejde og så få tildelt større ansvar på jobbet efterfølgende. For nogle har AMU kurser været en måde at skifte branche på, da de indbydes inden for stort set alle erhverv. Det er altså muligt at finde et kursusforløb, som passer til ens nuværende kompetencer eller interesser.

Du har mulighed for at tage et AMU kursus mange steder i landet. Hvis det er emner som markedsføring, ledelse, kommunikation og handel, som du er interesseret i, så skal du nok gå efter et erhvervsakademi med kurser på disse områder.

Få mere at vide om AMU kursus

eller læs flere artikler om kursus nedenfor:

Brug kurser til at komme videre i karrieren

Kurser, der giver dig ny appetit på arbejdslivet

Kurser giver dig hurtigt nye kompetencer

Share

Brug kurser til at komme videre i karrieren

Savner du at lære nye ting? (foto viauc.dk)

Savner du at lære nye ting? (foto viauc.dk)

Det er helt normalt, at man fra tid til anden føler, at man trænger til nye udfordringer. Det kræver imidlertid noget rent faktisk at gøre noget ved det, men det kan for eksempel godt være svært, hvis man ikke helt ved, hvordan man skal komme videre med sin karriere. Efteruddannelse har vist sig at være et godt svar for mange, og det kan det sikkert også være for dig, hvis du gerne vil prøve noget nyt. Der er mange kurser i Danmark, som på kort tid kan kickstarte en karriere fuldstændig. Læs videre hér, hvis din interesse er blevet vakt.

De mange kurser i Danmark er blevet oprettet for at give især voksne mulighed for at tage kort og praktisk efteruddannelse. Nogle kurser er brugerbetalte, mens andre er finansierede af det offentlige eller gennem forskellige interesseorganisationer. Fælles for dem alle er, at der er tale om korterevarende uddannelser, som fokuserer på konkrete kompetencer og brugbar teori. Læs mere om kurser og dine muligheder

På den måde kan man sige, at kurser meget ofte er utroligt erhvervsrettede, og det er jo ideelt for et karrieremenneske, som ikke vil afsætte for meget tid til at studere. Eventuelt kan man finde et kursus, som kan tages ved siden af jobbet. Det kan også være, at ens arbejdsgiver vil være villig til at sponsorere et kursus og lade skoletiden indgå i den normale arbejdstid. Derefter kan man vende tilbage til fuldtidsarbejdet som en meget mere kvalificeret medarbejder med potentiale til mere ansvar.

Eksempler på populære kurser i Danmark

Det er især kurser i ledelse, der lige nu oplever store mængder ansøgende i Danmark. Over de senere år har mange danske virksomheder måttet afskedige topledere, og derfor er der meget fokus på, at der skal uddannes velkvalificerede ledere på alle niveauer. Der er kurser i ledelse, projektledelse, forandringsledelse og meget andet tilgængeligt i Danmark.

Læs hvordan kurser er med til at give dig nye kompetencer

Share

Kurser, der giver dig ny appetit på arbejdslivet

Et godt kursus giver dig et nyt syn på tingene (foto viauc.dk)

Et godt kursus giver dig et nyt syn på tingene (foto viauc.dk)

Læring må gerne være en proces, der aldrig stopper. Hvis man tænker over det, så bruger vi mennesker en utrolig stor del af barn- og ungdom på at sidde på skolebænken, og det er en dejlig tid med masser af stimulans og nye oplevelser. Når vi er gennem uddannelsessystemet får vi et arbejde, og så skulle det måske være slut med at lære nyt.

Sådan skal det ikke være. Selvfølgelig bruger vi hver dag på at blive klogere gennem den erfaring, vi trinvist tilegner os, men det er nu alligevel ikke helt det samme som at modtage viden, der er tilrettelagt til en. Hvorfor standse lærdommen bare fordi vi kommer på arbejdsmarkedet? Alle kan have brug for at komme et smut tilbage på omtalte skolebænk og få opdateret deres viden. Enten inden for noget hel nyt, eller inden for et fag, som man interesserer sig for og måske allerede arbejder med.

Inspirerende kurser til dig, der er ledig

At tage kurser kan være en kæmpe gevinst fagligt såvel som personligt. Ny viden forstærker ens selvtillid, og når man har erfaring og kundskaber føler man sig mere værd. Og det er man også. På et arbejdsmarked der konstant udvikler sig er det vigtigt, at man som medarbejder ikke vælger at stå stille. Ved at udvikle sine kompetencer fagligt, socialt og personligt bliver man en stærkere spiller.

Det kan også være, at man har gået ledig i kortere eller længere tid, og så er det nærmest endnu mere vigtigt, at man tager skeen i den anden hånd og udfordrer sig selv inden for nye områder. Måske kan det blive vejen tilbage til jobmarkedet at tage et kursus, hvor man kan genfinde sig selv og sin faglighed.

Se et stort udvalg af kurser her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/Sider/Kurser.aspx

Share

Kurser i projektledelse, lederudvikling og firmastrategier

Der findes efterhånden kurser til at styrke alle roller i en virksomhed (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Der findes efterhånden kurser til at styrke alle roller i en virksomhed (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Trænger du eller din virksomhed – eller begge dele – til at få opfrisket eller udfordret jeres arbejdsmæssige standpunkter? Trænger I til nye perspektiver? Med et kursus indenfor jeres felt kan I hurtigt komme tilbage på – eller finde – det spor, I gerne vil være på.

Hvis virksomheden for eksempel arbejder med at udlicitere jeres kompetencer til kunder. Måske er i for eksempel gode til styresystemer. Når jeres styresystemer så skal implementeres hos en anden virksomhed, er det vigtigt, der er nogle, der evner at få denne overgang til at forløbe gnidningsfrit. Det kræver, at der er en, der kan holde overblikket, samle trådene og tage beslutninger, som andre måske vil være utilpasse ved at træffe. Til dette skal der bruges en projektleder, hvis ingen er rustede til dette, udbydes der projektlederkurser og –uddannelser. Disse kurser kan også være nyttige, på trods af at man er kompetent på sit område. Her får du et nyt perspektiv på dit felt samt mulighed for at sammenligne andre virksomheds ledelser med den, du kender

Bliv den leder, du gerne vil være

Der findes som regel altid et (eller flere) områder, man ved, man kan blive bedre til. I henhold til ens job er det nemt at gøre noget ved. Der findes mange kurser, der kan kvalificere dig yderligere. Det er ligegyldigt, om det er, fordi du trænger til efteruddannelse i pædagogik eller ledelsesstrukturering. Uanset hvad findes der et kursus, der passer til dine behov.

Man siger, at kernen i en god virksomhed er en god struktur fra bund til top. Det vil sige, at alt skal køre så effektivt som muligt. For at man ikke bliver for indadskuende, kan et kursus være en god løsning. Her er der mulighed for at få indblik i bredere perspektiver fra andre virksomheder, som eventuelt driver deres forretning på anden vis end jer. Med et kursus kan alle medarbejdere få indblik i virksomhedens svage punkter, og der kan særligt arrangeres kurser til bestemte afdelinger i virksomheden. Det hele handler om, hvad virksomheden, du er en del af, har brug for.

Se mulige kurser her

Share

Diplomuddannelser kan være en god indgang til viden

Udbyg dine kompetencer og kom tilbage i job(Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Udbyg dine kompetencer og kom tilbage i job(Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Går du og tænker lidt over, hvordan du kan krydre dit liv med noget forskelligt, noget andet? Er hverdagen blevet for triviel, og handler det hele om, hvordan du skal lave din aftensmad eller om du skal tage den blå eller den røde kjole på? Er du træt af det, så er det måske nemlig sådan noget som diplomuddannelser, du kan kigge lidt nærmere på. Det er nemlig sådan, at disse diplomuddannelser kan være overskuelige at tænke over at begynde på, fordi det ikke kræver så meget tid som så mange andre uddannelser. Det er selvfølgelig op til dig, men måske er du et sted i livet, hvor du ikke har uendelig tid til at uddanne dig, men gerne vil bruge nogle år på det alligevel. Bare lige for at nå en af disse diplomuddannelser, inden det bliver for sent. Hvis du har det på den måde, så er det måske netop nu, du skal gøre det.

Er det nu, du skal benytte dig af diplomuddannelser?

Hvis du føler, alderen trykker, og du allerede har uddannet dig, men ikke er helt færdig, så prøv at se lidt nærmere på diplomuddannelser. Det kan være, at den konstellation er lige noget for dig i netop dette øjeblik, du står i livet lige nu. Det er nemmere at tage beslutningen nu omkring diplomuddannelser, når du har researchet lidt på det. Så ved du mere om det, både fordele og ulemper ved det.

Klik her for diplomuddannelser

Share